2c polonistyczno - biologiczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 chemia BR 202 matematyka KD 307 matematyka KD 307 wf-1/2 Ma 203 b
wf-2/2 ŚM Gim 6
j.niemiecki-1/4 #2N 314
j.rosyjski-4/4 #2R 203 b
2 8:50- 9:35 u_biol w med TY 203 a przedsięb. MD 205 r_j.polski NL 214 wf-1/2 Ma 203 b
wf-2/2 ŚM Gim 6
j.niemiecki-1/4 #2N 314
j.rosyjski-4/4 #2R 203 b
3 9:40-10:25 j.polski NL 214 j.angielski-1/2 ŁB 304
j.angielski-2/2 KB 311
r_angielski-1/2 ŁB 304
j.angielski-2/2 KB 311
biologia TY 203 a wf-1/2 Ma 203 b
wf-2/2 ŚM Gim 6
4 10:35-11:20 j.polski NL 214 r_j.polski NL 214 historia 312 a j.angielski-1/2 ŁB 304
r_angielski-2/2 KB 311
Hist i teraź 312 a
5 11:30-12:15 j.angielski-1/2 ŁB 304
j.angielski-2/2 KB 311
j.polski NL 214 geografia IS 312 godz.wych TY 203 a geografia IS 312
6 12:25-13:10 matematyka KD 307 fizyka ZW 201 chemia BR 202 biologia TY 203 a matematyka KD 307
7 13:15-14:00 historia 312 a u-edu.teatra NL 214 r_biologia TY 203 a j.polski NL 214 j.francuski-2/4 TM 202 a
8 14:05-14:50   informatyka-1/2 ŁD 315   informatyka-2/2 ŁD 315 j.francuski-2/4 TM 202 a
Drukuj plan
wygenerowano 12.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum