312 Geografia
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     IS 2f geografia
   
2 8:50- 9:35 IS 3e geografia
  IS 3a r_geografia
  IS 3e r_geografia
3 9:40-10:25 IS 2e geografia
  IS 2d r_geografia
  IS 3a u-tur.i kraj
4 10:35-11:20 IS 2e geografia
      IS 3a geografia
5 11:30-12:15   IS 2f geografia
IS 2c geografia
IS 3a godz.wych
IS 2c geografia
6 12:25-13:10   IS 3a r_geografia
IS 2a geografia
IS 2a r_geografia
IS 2a geografia
7 13:15-14:00   IS 2a u-tur.i kraj
  IS 2d geografia
IS 2e r_geografia
8 14:05-14:50   IS 2d geografia
  IS 3e r_geografia
 
Drukuj plan
wygenerowano 12.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum