2b 2b bezpieczeństwo pbliczne
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski EP 211 r_wos AA 312 a r_wos AA 312 a j.niemiecki-1/4 M_ 205
j.rosyjski-3/4 #2R 304
j.francuski-4/4 #2F 202 a
u_eko.inf-mu-2/2 ŁD 315
2 8:50- 9:35 j.polski EP 211 matematyka J_ 306 r_wos AA 312 a j.angielski-1/2 Kr 328
j.angielski-2/2 K_ 311
r_angielski-1/2 Kr 328
r_angielski-2/2 K_ 311
3 9:40-10:25 r_wos AA 312 a wf-1/2 Gim 2
wf-2/2 Me Gim 3
r_angielski-1/2 Kr 328
r_angielski-2/2 K_ 311
r_angielski-1/2 Kr 328
r_angielski-2/2 K_ 311
u_hist.i sp. AA 312 a
4 10:35-11:20 r_geografia IS 312 j.angielski-1/2 Kr 328
j.angielski-2/2 K_ 311
r_geografia IS 312 wf-1/2 Gim 3
wf-2/2 Me Gim 4
j.polski EP 211
5 11:30-12:15 matematyka J_ 306 j.angielski-1/2 Kr 328
j.angielski-2/2 K_ 311
u_hist.i sp. AA 312 a j.polski EP 211 religia Bo 109
6 12:35-13:20 wf-1/2 Gim 1
wf-2/2 Me Gim 4
r_geografia IS 312 matematyka J_ 306 godz.wych AA 312 a matematyka J_ 306
7 13:25-14:10 religia Bo 109 u_eko.inf-mu-1/2 ŁD 315   r_geografia IS 312  
8 14:15-15:00 j.niemiecki-1/4 M_ 205
j.rosyjski-3/4 #2R 304
j.francuski-4/4 #2F 202 a
    r_geografia IS 312  
Obowiązuje od: 08-10-2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum