3eg edukacja policyjna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski R_ 214   u_szt. walki UR TENIS wf-1/3 ŚM Gim 6
wf-2/3 #WF.dz-3dg-3eg Gim 5
wf-3/3 #WF.ch-3dg-3eg Gim 2
 
2 8:50- 9:35 j.polski R_ 214 u_w o polic. ML 112 religia MW 307 r_geografia IS 312 j.angielski-1/2 BK 101
r_angielski-2/2 321
3 9:40-10:25 j.niemiecki-1/2 EC 205
j.niemiecki-2/2 M_ 204
r_angielski-1/2 BK 101
j.angielski-2/2 321
j.polski R_ 214 r_geografia IS 312 j.angielski-1/2 BK 101
r_angielski-2/2 321
4 10:35-11:20 u_hist.i sp. RP 303 u_hist.i sp. RP 303 r_wos RP 303 j.polski R_ 214 j.niemiecki-1/2 EC 205
j.niemiecki-2/2 M_ 204
5 11:30-12:15 matematyka KK 306 matematyka KK 306 r_wos RP 303 godz.wych RP 303 religia MW 307
6 12:35-13:20 r_geografia IS 312 r_geografia IS 312 j.angielski-1/2 BK 101
j.angielski-2/2 321
matematyka KK 306 r_wos RP 303
7 13:25-14:10 r_angielski-1/2 BK 101
r_angielski-2/2 321
  r_angielski-1/2 BK 101
j.angielski-2/2 321
  wf-1/3 ŚM B4
wf-2/3 #WF.dz-3dg-3eg B2
wf-3/3 #WF.ch-3dg-3eg B3
8 14:15-15:00 KMP       wf-1/3 ŚM B4
wf-2/3 #WF.dz-3dg-3eg B2
wf-3/3 #WF.ch-3dg-3eg B3
Obowiązuje od: 01-09-2021
Drukuj plan
wygenerowano 30.08.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum