3dg mundurowa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_przyroda 11 203   j.rosyjski-2/4 #Ros.3dg-3fg 203 b wf-1/3 EJ Gim 1
wf-2/3 #WF.dz-3dg-3eg Gim 5
wf-3/3 #WF.ch-3dg-3eg Gim 2
religia MW 307
2 8:50- 9:35 matematyka KK 306   j.angielski-1/2 SA 302
r_angielski-2/2 KU 320
r_historia MK 305 a j.rosyjski-2/4 #Ros.3dg-3fg 203 b
j.niemiecki-4/4 #Niem.3cg-3dg 204
3 9:40-10:25 j.angielski-1/2 SA 302
j.angielski-2/2 KU 320
j.francuski-3/4 #Fr.3ag-3bg-3cg-3dg-3fg 202 a
j.niemiecki-4/4 #Niem.3cg-3dg 204
j.angielski-1/2 SA 302
r_angielski-2/2 KU 320
matematyka KK 306 matematyka KK 306
4 10:35-11:20 r_angielski-1/2 SA 302
j.angielski-2/2 KU 320
r_historia MK 305 a u_przyroda 11 203 r_wos MK 305 a r_angielski-1/2 SA 302
r_angielski-2/2 KU 320
5 11:30-12:15 r_historia MK 305 a r_angielski-1/2 SA 302
j.angielski-2/2 KU 320
j.polski TT 209 godz.wych MK 305 a j.polski TT 209
6 12:35-13:20 r_historia MK 305 a r_wos MK 305 a j.polski TT 209 r_wos MK 305 a j.polski TT 209
7 13:25-14:10 j.hiszpański-1/2 HA 310 r_wos MK 305 a j.hiszpański-1/2 HA 310 j.francuski-3/4 #Fr.3ag-3bg-3cg-3dg-3fg 202 a wf-1/3 EJ B1
wf-2/3 #WF.dz-3dg-3eg B2
wf-3/3 #WF.ch-3dg-3eg B3
8 14:15-15:00   religia MW 307     wf-1/3 EJ B1
wf-2/3 #WF.dz-3dg-3eg B2
wf-3/3 #WF.ch-3dg-3eg B3
Obowiązuje od: 01-09-2021
Drukuj plan
wygenerowano 30.08.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum