3f polonistyczno - biologiczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski EP 211 j.polski EP 211 matematyka AR 212 geografia IS 312 j.rosyjski-3/4 #Ros.3a-3b-3c-3d-3f 203 b
2 8:50- 9:35 j.polski EP 211 j.niemiecki-1/4 #Niem.3d-3f 204
j.hiszpański-2/4 #Hisz.3d-3f 310
j.rosyjski-3/4 #Ros.3a-3b-3c-3d-3f 203 b
religia Bo 109 chemia 202 wf-1/2 Ko Gim 2
wf-2/2 #WF.CH-3c-3d-3f Gim 6
3 9:40-10:25 u_um.interpe MF 101 wf-1/2 Ko Gim 2
wf-2/2 #WF.CH-3c-3d-3f Gim 6
biologia TY 203 a historia RP 303 j.polski EP 211
4 10:35-11:20 j.angielski BK 101 j.angielski BK 101 fizyka ZW 201 fizyka ZW 201 r_angielski BK 101
5 11:30-12:15 wf-1/2 Ko Gim 2
wf-2/2 #WF.CH-3c-3d-3f Gim 6
r_angielski BK 101 j.angielski BK 101 godz.wych Ko 101 matematyka AR 212
6 12:35-13:20 religia Bo 109 r_biologia TY 203 a r_j.polski EP 211 r_j.polski EP 211 j.niemiecki-1/4 #Niem.3d-3f 204
j.hiszpański-2/4 #Hisz.3d-3f 310
7 13:25-14:10 matematyka AR 212 przedsięb. ŁD 314   r_biologia TY 203 a  
8 14:15-15:00 historia RP 303 informatyka-1/2 ŁD 315   informatyka-2/2 ŁD 315  
Obowiązuje od: 01-09-2021
Drukuj plan
wygenerowano 30.08.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum