3b humanistyczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski 321 religia Bo 109 r_angielski 321 matematyka KK 306 j.niemiecki-1/4 #Niem.3a-3b-3c 205
j.rosyjski-3/4 #Ros.3a-3b-3c-3d-3f 203 b
2 8:50- 9:35 biologia 11 203 j.niemiecki-1/4 #Niem.3a-3b-3c 205
j.rosyjski-3/4 #Ros.3a-3b-3c-3d-3f 203 b
historia MK 305 a wf EJ Gim 1 j.polski AW 208
3 9:40-10:25 r_historia MK 305 a j.polski AW 208 wf EJ Gim 1 fizyka ZW 201 r_j.polski AW 208
4 10:35-11:20 r_historia MK 305 a j.polski AW 208 matematyka KK 306 informatyka ŁD 315 historia MK 305 a
5 11:30-12:15 religia Bo 109 r_angielski 321 chemia HH 112 godz.wych AW 208 wf EJ Gim 1
6 12:35-13:20 r_j.polski AW 208 matematyka KK 306 j.hiszpański-2/4 HA 310 j.angielski 321 geografia JK 313
7 13:25-14:10 j.polski AW 208 j.hiszpański-2/4 HA 310   j.angielski 321 fizyka ZW 201
8 14:15-15:00 przedsięb. AO 314     u_edu prawna RP 303 u-edu.filmow AW 208
Obowiązuje od: 01-09-2021
Drukuj plan
wygenerowano 30.08.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum