2a turystyczno - językowa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka PK 212 j.polski NL 214 biologia 11 203 r_j.polski NL 214 matematyka PK 212
2 8:50- 9:35 chemia BR 202 j.polski NL 214 matematyka PK 212 r_j.polski NL 214 przedsięb. MD 205
3 9:40-10:25 fizyka ZW 201 r_angielski-1/2 210
j.hiszpański-2/2 HA 310
j.polski NL 214 informatyka-1/2 ŁD 315
j.hiszpański-2/2 HA 310
wf-1/2 Zi Gim 4
j.angielski-2/2 210
4 10:35-11:20 j.angielski-1/2 210
wf-2/2 Zi Gim 4
j.hiszpański-1/2 HA 310
r_angielski-2/2 210
j.angielski-1/2 210
wf-2/2 Zi Gim 4
j.hiszpański-1/2 HA 310
informatyka-2/2 ŁD 315
j.angielski-1/2 210
wf-2/2 Zi Gim 4
5 11:30-12:15 j.polski NL 214 matematyka PK 212 wf-1/2 Zi Gim 4
j.angielski-2/2 210
godz.wych 210 historia JE 305 a
6 12:25-13:10 Hist i teraź 312 a biologia 11 203 geografia IS 312 r_geografia IS 312 geografia IS 312
7 13:15-14:00   u-tur.i kraj IS 312 chemia BR 202 wf-1/2 Zi Gim 4
j.angielski-2/2 210
historia JE 305 a
8 14:05-14:50   religia #RE2 109 u_wf AN Zi Gim 4 religia #RE2 109  
Drukuj plan
wygenerowano 12.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum